Бюджет

Published: Wednesday, 06 March 2024

Публикациите в това меню са в изпълнение на Член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование

 

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА 

 


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 МАРТ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 ЮНИ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ    

 


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 МАРТ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 ЮНИ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ    

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ    

 


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 МАРТ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 ЮНИ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ    

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ    


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 МАРТ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 ЮНИ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ     

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ    


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 МАРТ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 ЮНИ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 

 


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 МАРТ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 ЮНИ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 

 


 ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 МАРТ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 ЮНИ  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ