Достъп до информация

Published: Monday, 14 January 2019

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПОП МИНЧО"

с. Коларово, област Стара Загора, п.к. 6271, телефон: +359 (0)41480 362,  е-mail: oukolarovo @ abv.bg


ЗАЯВЛЕНИЯ по ЗДОИ СЕ ПОДАВАТ В ДИРЕКЦИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

РАБОТНО ВРЕМЕ: Всеки работен ден от 7:30 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 16:00 часа-->ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ<--


 Приложение 1 - Заявление за достъп до обществена информация  --> ТУК

Приложение 2 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация   --> ТУК

Приложение 3 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за
повторно използване  
--> ТУК

Приложение 4 - Решение за предоставяне на обществена информация  --> ТУК

Приложение 5 - Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване  --> ТУК


ГОДИШЕН ОТЧЕТ по Чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация може да видите --> ТУК

____________________________________________________________

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2017 година в училището няма постъпили заявления по ЗДОИ.

____________________________________________________________

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2016 година в училището няма постъпили заявления по ЗДОИ.

_______________________________________________________________

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2015 година в училището няма постъпили заявления по ЗДОИ.