Образци на документи

Published: Friday, 29 March 2019

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

   - ЗА ДЕТЕ В ПГ               - ЗА УЧЕНИК         


 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ В I-ВИ КЛАС:

        -> За постъпване       -> За записване    


  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ  В ОУ "ПОП МИНЧО" С. КОЛАРОВО

         

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ЦДО

         


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

              

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС

        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

           

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ