Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /home/ougitao/public_html/oukolarovo.org/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

Училищна документация

Published: Saturday, 10 September 2016

       1.     Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране;

2.    Правилник за дейността на училището

3.    Училищни учебни планове

4.    Форми на обучение

5.    Годишен план за дейността на училището

6.    Мерки за повишаване качеството на образованието

7.    Програма за превенция на ранното напускане на училище

8.    Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

9.    Занимания по интереси

10.Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

11.  Нашите спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО