Актуално

Published: Thursday, 14 September 2017

 


ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО

 

 1. ЗА УЧЕНИЦИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА    Заявление

 

 2. ЗА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС    Приложение 1 и Приложение 3

 

 3. ЗА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС    Заявление ЦДО

 


КАЛЕНДАР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА